atrans-pic

เกี่ยวกับ เอทรานส์

ATRANS หรือ สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย เป็นสมาคมไม่แสวงหาผลกำไร และจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทุนวิจัยแก่สมาชิกของเราเพื่อทำวิจัยเกี่ยวกับการขนส่งและ ความปลอดภัยการจราจร ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการขนส่ง พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ATRANS ได้มอบโครงการวิจัยมาแล้วกว่า 50 โครงการ ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่นี่
สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และโรงเรียนวัดไผ่ตัน กำลังดำเนินกิจกรรมศึกษาเส้นทางปลอดภัยทางถนนจากบ้านถึงโรงเรียน/ที่ทำงาน เพื่อหาจุดเสี่ยงและจุดอันตราย(ฮิยาริ)และดำเนินการแก้ไขอย่างตรงจุด พร้อมกับให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการเส้นทางจากบ้านมาโรงเรียนอย่างปลอดภัยแก่คณาจารย์และนักเรียน

นอกจากที่จะศึกษาเส้นทางจากบ้านมาโรงเรียนร่วมกับพาร์ทเนอร์โครงการของเราแล้ว ยังมีการขอความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองของนักเรียน ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ เพื่อเป้าหมายในการสร้างแบบอย่างเส้นทางปลอดภัยที่ดีแก่ประเทศไทยในอนาคต
เว็บแอพนี้ช่วยให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาแนะนำเราได้
แจ้งรายงานสถานที่จุดเสี่ยงและจุดอันตราย(ฮิยาริ)ได้ โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำส่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเข้สไปดำเนินแก้ไขอย่างตรงจุด
บุคคลทั่วไปแสามารถตรวจดูสถานที่จุดเสี่ยงและจุดอันตราย(ฮิยาริ)ผ่าน Hiayari-Map ได้เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านสถานที่แห่งนั้นหรือเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
บุคคลทั่วไปสามารถทราบข่าวสารและกิจกรรมของเราผ่านฮิยาริเว็บแอพได้
บุคคลทั่วไปสามารถดูสถิติของเราร่วมกับหน่วยงานอื่นได้
การทำงานของเว็บแอพเป็นการรายงานแบบเรียลไทม์
ดูแผนที่ฮิยาริ

ข้อความ จากผู้จัดทำโครงการ

Icon Roomedia-Image

“เราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ฮิยาริเว็บแอพนี้จะสามารถเป็นตัวกลางในการรวบรวมจุดเสี่ยงและจุดอันตรายที่ง่ายและสะดวกแก้ผู้ใช้งาน เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขและสร้างเส้นทางปลอดภัยจากบ้านถึงโรงเรียนให้กับน้องๆ ได้ต่อไปในอนาคต”

Asst.Prof.Dr.Sittha Jaensirisak

ผู้ดำเนินโครงการ Safe Route to School

“เพื่อลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ แผนที่ฮิยาริจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการรายงานให้ผู้ใช้งานทั่วไปทราบว่าบริเวณเส้นทางจากบ้านไปจุดหมายปลายทางนั้นมีความเสี่ยงอย่างไร เราจึงหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านและเราจำพยายามดำเนินช่วยเหลือเพื่อนร่วมทางของเราต่อไป”

Assoc.Prof.Dr.Varameth Vichiensan

ผู้ดำเนินโครงการ ATRANS Social Media