สวัสดี ที่นี่ ATRANS Hiyari Map Database

สถิติข้อมูลจุดเสี่ยงและจุดอันตรายในโครงการต่างๆ ของเรา สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้จากที่นี่


จำนวนจุดเสี่ยง

จำนวนจุดอันตราย

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

5

จำนวนพาร์ทเนอร์

4

จำนวนบทเรียน

N/A

จำนวนผู้เข้าใช้งาน

4

จำนวนสถาบันที่เข้าร่วม

3

จำนวนโครงการที่เกี่ยวข้องอัพเดท กิจกรรมเพิ่มเติม

Roomedia-Blog

การป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 สำหรับผู้เดินทางในประเทศไทย

การป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 สำหรับผู้เดินทางในประเทศไทย โดย กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

Roomedia-Blog

วิถีใหม่ในรั้วโรงเรียน New normal

วิถีใหม่ในรั้วโรงเรียน New normal โดย กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค แห่งประเทศไทย

ความคิดเห็นของคุณ


Comments